• אנחנו נמצאים גם כאן: 1-800-233-133. א'-ה' 9:00 - 21:00

  • אנחנו נמצאים גם כאן: 1-800-233-133. א'-ה' 9:00 - 21:00

  • אנחנו נמצאים גם כאן: 1-800-233-133. א'-ה' 9:00 - 21:00

  • אנחנו נמצאים גם כאן: 1-800-233-133. א'-ה' 9:00 - 21:00

שכחתי סיסמא

על מנת לשחזר את הסיסמא יש להזין את תעודת הזהות, סיסמתך תשלח אליך בדוא"ל או בהודעת טקסט לנייד שהזנת בשלב ההרשמה.

אם אין ברשותך דוא"ל, ניתן לפנות למוקד על מנת לשחזור הסיסמא בטלפון 1-800-233-133

משתמשת חדשה

בכדי להירשם לאגודה, תחילה עליך לרשום מספר תעודת זהות ולבחור סיסמא
(הרישום אינו מחייב אותך לשרת במסגרת האגודה להתנדבות בפרט ולשירות לאומי בכלל)

רישום

הסיסמא אמורה להיות מורכבת מאותיות ומספרים ושישה תווים

משתמשת רשומה - לחצי כאן

החלפת ססמא

שלח   

ארכיון מאמרים

8 הדיברות למתנדב

 

מתנדבים ומתנדבות יקרים!

עם פתיחת השנה, להלן דף נהלים למשרתים בשירות הלאומי.

שימו לב! יש לקרוא את הדף עד סופו

ריכוז נהלי פתיחת שנה למתנדב

 

מתנדב יקר,

האגודה להתנדבות מקדמת אותך בברכה ומאחלת לך הצלחה בתחילת שנת שירותך!

האגודה תלווה אותך ותדאג לעדכנך על כל חובותיך וזכויותיך וזאת בכדי שבסוף שנת השירות תוכל ליהנות מהזכויות המוקנות בחוק כבוגר השרות הלאומי.

1.      תקופת שירות:

בכדי שתקופת השירות תוכר לצבירת זכויותיך בקרן לחיילים משוחררים, עליך לשרת לפחות 12 חודש ברציפות וללא הפסקות. במידה ושרתת תקופה קצרה יותר או ביצעת הפסקה של מעל לחודש ימים במהלך שירותך, תקופת השירות תבוטל ועליך יהיה להתחיל מחדש את תקופת השירות לצורך קבלת זכויות.
חשוב- שים לב כי הפסקה בשירות כוללת את הימים בהם לא התייצבת בשירות (ללא שיבוץ) ובנוסף את ימי חופש שלקחת מעבר למגיע לך במהלך השירות.

 

2.      ימי חופש:

 מתנדב זכאי ל-22 ימי חופשה בשנה (במידה ומשרת מעל ל5 ימים בשבוע ייהנה מיום חופש נוסף), כך שמתנדב צובר למעשה בכל חודש כ2 ימי חופש. אין אפשרות לצבור ימי חופש משנה לשנה ובמעבר בין תקנים.

 

3.      שעות שירות:

 על כל מתנדב לעמוד במכסת שעות השרות החודשיות המוגדרות לו, השעות העודפות שנצברו במהלך החודש, יזכו את  המתנדב כנגד ימי ההיעדרות שלקח באותו החודש בלבד. במידה והמתנדב לא מילא את מכסת השעות הנדרשת באותו החודש – שעות אלו ינוכו מימי החופש להם הוא זכאי.

חל איסור לשרת מעבר ל-12 שעות שירות ביום, ובמידה ומתנדב מתבקש לשרת בשעות לילה המאוחרות מהשעה 22:00, עליו לפנות לרכז לקבל אישור החרגה להתנדבות זו.

 

4.      דיווח נוכחות יומי:
רישום הנוכחות מהווה תשתית לצבירת זכויות המתנדב ומילויו בצורה מדויקת במועד, הוא הכרחי ומחויב! לכן עליך להזין שעת כניסה ויציאה מידי יום באפליקציה או באתר, במידה ולא הגעת לשירות, עלייך לתאם עם המפעיל והרכז ולהזין את סיבת ההיעדרות (חופש, מחלה וכו'). חוסר ברישומי הנוכחות או אי מילויים כנדרש, עשוי להביא לכך שלא תוכר תקופת השירות. בסיום החודש עליך לאשר בחתימתך את הדו"ח לא יאוחר מה3 לחודש העוקב.

 

5.      מעבר בין עמותות או תקנים:
 מתנדב לא יעזוב מקום שירות עד אשר ימצא מקום שירות חלופי, אלא אם כן נדרש לעשות זאת ע"י המפעיל. היעדרות משירות בגין מעבר בין מקומות השירות אינה חלק מההיעדרות המאושרת לעניין רציפות השירות, כגון חופשה, מחלה, חג וכיוצ"ב. לפיכך, הפסקה העולה על התקופה המותרת בחוק (חודש ימים), תגרור אי הכרה בתקופת השירות של המתנדב. נוהל זה תקף גם לגבי מתנדב העובר בין עמותה אחת לאחרת.

 מתנדב המבקש לעבור מהאגודה להתנדבות לשירות תחת גוף מוכר אחר והוא בחריגה בימי החופשה (נעדר מעבר לימי החופש שצבר), עליו יהיה להשלים את ימי השירות או לוותר על תקופת שירות זו בגין הימים שהחסיר על ידי קיזוז, רק לאחר שיושלם תהליך הקיזוז או השלמת ימי החוסר, תאשר האגודה למתנדב לעבור לגוף מוכר אחר להמשך שירותו.

 

6.      ימי מחלה:
מתנדב זכאי ל 20 ימי מחלה מאושרים במהלך שנת שרות, ככל שימי המחלה חלים ברצף וכוללים ימי שישי ושבת יחשבו ימים אלו במניין ימי המחלה המותרים במהלך כל שנת שירות.

ימי המחלה נספרים רק במידה והמתנדב המציא  אישור רפואי חתום על ידי רופא ולא יאוחר מה10 לחודש העוקב.

במידה ולא הומצאו אישורים רפואיים יום זה ייחשב כיום חופש.

מתנדב שצבר ימי מחלה מעבר למכסת 20 הימים המותרים לשנת שירות, יוכל לפנות לרכז האגודה לצורך הגשת בקשה לאישור ימי מחלה נוספים שלקח. הוועדה רפואית של רשות השירות הלאומי אזרחי רשאית לאשר ימי מחלה נוספים עד לתקרה של 90 ימים. כל יום מעל ל90 הימים יחשב כחופש.
חשוב- ביקור במרפאה לא נחשב כיום מחלה! אלא רק אישור מחלה מרופא.

 

7.      סיכום נוכחות:
סיכום מצב נוכחות המתנדב מוצג בכל עת באפליקציה >דוחות נוכחות> סיכום. ובאתר>הפרופיל שלי> דוחות נוכחות, החישוב נעשה על פי סך הימים העומדים לזכות המתנדב ( כולל ימי השלמה שנעשו) פחות הימים/ שעות חופש שניצל .

 

8.      אישורי לימודים / עבודה:
 לפי תקנות הביטוח הלאומי , מתנדב שירות לאומי לא יעבוד ולא ילמד לימודים סדירים אלא באישור הרשות לשירות לאומי אזרחי בהתחשב במצבו הכלכלי- חברתי של המתנדב, במידה ומתנדב מעוניין ללמוד לימודים סדירים או לעבוד במהלך השירות והוא אכן עומד בתנאים עליו להגיש בקשה  בכתב דרך הרכז.

 

 

 

אנו מאחלים לך שירות פורה ומשמעותי,

 

צוות האגודה להתנדבות.