כניסת משתמשים

סגור x

אוכלוסיות מיוחדות‎

 

האגודה להתנדבות מפעילה תכניות מיוחדות להעצמת צעירים מאוכלוסיות מיוחדות דרך התנדבות לשירות לאומי במסגרת עוטפת ומותאמת.

 

תכנית עוצמה – העצמת צעירים עם צרכים מיוחדים

ההשתלבות בתכנית מהווה עבור צעירים היוצאים מחממת מסגרות הרווחה את הצעד הראשון בחייהם לפיתוח עצמאות אישית, הכנה לעולם התעסוקה והשתלבות בקהילה ובחברה הישראלית בפריסה ארצית.

התכנית מיועדת לצעירים בני 18-23 שקיבלו פטור צבאי. תכנית ההתנדבות פועלת בכל רחבי הארץ במגוון תפקידים בהתאמה למתנדבים (חינוך/הדרכה/טיפול בבע"ח/מנהל ציבורי/בריאות/רווחה). מסגרת ההתנדבות הינה של כ-30-40 שעות שבועיות למשך 12 חודשים.

במהלך ההתנדבות הצעירים מצטרפים לקבוצה תומכת של מתנדבים שמקיימת פעילויות חברתיות וחווייתיות לאורך כל השנה. את הצעירים מוביל רכז מתנדבים מקצועי מעולם הטיפול או החינוך אשר תופר תכנית לקידום אישי לכל הצעירים המשתתפים בתכנית.

תהליך הקבלה לתכנית:

-    תיאום ראיון עם רכז האגודה להתנדבות באזור המגורים.

-    מילוי טופס שאלון למועמד.

-    המצאת מסמכים – א. פטור מהצבא ב. אישור רפואי על כשירות לעבודה ג. צילום תעודת זהות ד. תמונת פספורט ה. טופס ויתור סודיות רפואית ו. פרטי חשבון הבנק של המועמד/ת

-       השמה התנדבותית – בחירת מקום השמה ותיאום ראיון מעסיק אליו יגיע גם הרכז המלווה.

 

*מסמכים נוספים רלוונטיים – אבחון, מוכרות ברווחה, זכאות לקצבת נכות, אישור אפוטרופוס.

 

תכנית תמורה – תכנית להעצמת צעירים בסיכון

התכנית מספקת מסגרת תומכת לצעירים בסיכון. ההשתלבות בתכנית נותנת לצעירים קרש קפיצה לחיים על-ידי השתלבות בונה בקהילה ודגש על פיתוח עצמאות, גיבוש זהות, והכנה לעולם התעסוקה.

התכנית מיועדת לצעירים בני 18-23 שקיבלו פטור צבאי. תכנית ההתנדבות פועלת בכל רחבי הארץ במגוון תפקידים בהתאמה למתנדבים (חינוך/הדרכה/טיפול בבע"ח/מנהל ציבורי/בריאות/רווחה). מסגרת ההתנדבות הינה של כ-30-40 שעות שבועיות למשך 12 חודשים.

כל צעיר המצטרף לתכניות אלה מלווה באופן פרטני על-ידי רכז מתנדבים ומשתלב בגרעין יחד עם צעירים נוספים במסגרתו מתקיימות פעילויות העשרה, חוויה ודינמיקה קבוצתית לאורך כל שנת ההתנדבות.

תהליך הקבלה לתכנית:

-    תיאום ראיון עם רכז האגודה להתנדבות באזור המגורים.

-    מילוי טופס שאלון למועמד.

-    המצאת מסמכים – א. פטור מהצבא ב. אישור רפואי על כשירות לעבודה ג. צילום תעודת זהות ד. תמונת פספורט ה. טופס ויתור סודיות רפואית ו. פרטי חשבון הבנק של המועמד/ת

-       השמה התנדבותית – בחירת מקום השמה ותיאום ראיון מעסיק אליו יגיע גם הרכז המלווה.

 

*מסמכים נוספים רלוונטיים – דו"ח סוציאלי