כניסת משתמשים

סגור x

מסגרות חינוכיות‎

אנו רואים את השירות הלאומי כשלב המשכי בחייו של המתנדב.

על כן, החיבור למסגרת החינוכית המקדימה לשירות הלאומי משמעותי עבורנו.

נשמח לקיים שיתוף פעולה עם הצוות החינוכי על מנת לאפשר תהליך נכון עבור כל מועמד לשירות לקראת השירות הלאומי.

באפשרותנו להגיע ולשוחח עם המועמדים לקבלת פטור משירות צבאי ולספק את כל המידע הנחוץ.

לתיאום ביקור ניתן לפנות לרכז האזורי או למזכירות במשרדי המטה בדוא"ל: slm@sherut-leumi.co.il