כניסת משתמשים

סגור x

מידע לגופים מפעילים‎

 
 

בני ובנות השירות הלאומי משתלבים כמגוון רחב של מסגרות וארגונים ותורמים רבות לעשייה היומיומית.
אם ברצונכם לקלוט מתנדבי שירות לאומי לשורותיכם, תוכלו לפנות אלינו ונשמח לקדם זאת.
ניתן לפנות בטלפון 02-6521140 או בדוא"ל:
slm@sherut-leumi.co.il


קריטריונים להעסקת מתנדב:

השירות נעשה בהתנדבות, במסגרת רשות ציבורית, מוסד ציבורי, חברה לתועלת הציבור או אגודה שיתופית בתחום ההתיישבות, במקביל למטרת השירות הלאומי ושלא למטרת רווח מתנדבים שהופנו אליו ע"י גוף מוכר, בהתאם להסכם עימו.

המתנדב מסייע לעובדי המפעיל, אך אינו ממלא את מקומם.

השירות, בעיקרו, אינו לביצוע עבודות ניקיון (למעט שילוב בתורנויות של עובדי המפעיל).

 

תנאי סף המתנדבים:

ניתן לשרת בשירות לאומי בגילאי 17-23.

ניתן לשרת בשירות לאומי רק לאחר קבלת פטור משירות צבאי.

ניתן לשרת בשירות לאומי רק לאחר קבלת אישור רפואי בו מוצהר כי המתנדב רשאי לשרת מבחינה רפואית בריאותית, בתקן שיועד לו.

 

מחלקת גופים מפעילים:

האגודה להתנדבות מפעילה מחלקה המטפלת בגופים מפעילים מרגע הפנייה ולאורך כל תקופת ההתקשרות.

הנושאים המטופלים ע"י המחלקה:
נתינת מידע לגוף המפעיל
טיפול בהסכם ההתקשרות
חיבור לגורמי השטח
קבלת תקינה לקראת כל שנה
פיתוח התקינה מול הגופים המפעילים

תהליך ההתקשרות בין האגודה לגוף המפעיל:
1.הכירות בין הגופים ברמת השטח והמטה.
2.הגדרת התפקיד.
3.הגדרת היכולות הנדרשות מהמתנדב.
4.תיאום ציפיות הנוגעות לכללי ההפעלה של המתנדב.
5.חתימת הסכם התקשרות.