ראשי » מערוף

מערוף

מספר תכנית גפן – 13016

תמצית התכנית:

תכנית 'מערוף' של האגודה להתנדבות נוצרה כדי ליצור היכרות וחיזוק הזהות הדרוזית אצל צעירים בני העדה. התכנית תעסוק בשימור הערכים המאפיינים את העדה בישראל, הקניית ידע נרחב ומעמיק בתוך הקשר הישראלי תוך טיפוח ושימור הזהות של המשתתפים, חיזוק האחריות והמחויבות שלהם כלפי החברה הישראלית. במסגרת התכנית נחשפים המשתתפים להיכרות מעמיקה עם ההיסטוריה, המסורת, והערכים של העדה, תוך קיום סיורים ופגישות עם דמויות מפתח ומשפיעים בתוך העדה. אנו עושים זאת על ידי שימוש בפדגוגיה חדשנית, חוויה, טיפוח אישי וחברתי למשתתפי התכנית.

מטרות התכנית:

  • חיזוק הזהות הדרוזית בחברה הישראלית.
  • צמצום פערים תפיסתיים בין הדור הצעיר למבוגר יותר בעדה הדרוזית.
  • ליצור היכרות, חיבור ושיח בין אוכלוסיות שונות ולקדם תפיסה של חברה משותפת וטוב משותף
  • העצמה וטיפוח אישי של המשתתפים, פיתוח מסוגלות וכלים למנהיגות.
  • לחזק מנהיגות ויזמות צעירה קהילתית וחברתית
  • לחזק את החוסן החברתי של החברה הישראלית.

איך אנחנו עושים את זה?

אנחנו מציעים מספר אפשרויות של פעילויות (חווייתיות או נרטיביות, ארוכות טווח או קצרות) בהתאם למסגרת ולאוכלוסייה. חווית פדגוגית חדשנית וחווייתית מפגשים כיתתיים וסיורים לימודיים להיכרות מעמיקה עם העדה הדרוזית. בסיסי הידע והמומחיות שלנו נשענים על צוות איכותי ומקצועי המפעיל מזה שנים רבות תכניות חברתיות שמטרתן המשותפת היא יצירת שינוי ובניית עתיד טוב יותר לחברה הישראלית.

אני רוצה לשמוע עוד!

דילוג לתוכן