ראשי » נתיב למחר

נתיב למחר

מספר תכנית גפן – 11404

תמצית התכנית

תכנית ייחודית המאפשרת לנערות ונערים במצבי סיכון לעבור תהליך אישי לעבר שירות משמעותי, במסגרת מכילה, מעצימה ותומכת. התוכנית תסייע לחזק את תחושת המסוגלות של המשתתפים ולהגדיל את סיכויי ההצלחה שלהם להשתלבות בשירות הלאומי בתפקיד משמעותי המותאם ליכולותיהם, נטיות ליבם ותמונת עתידם. התכנית תסייע לצקת בקרב המשתתפים את היסודות שיאפשרו להם השתלבות מיטיבה בשירות לאומי משמעותי שבתורו יכין אותם לחייהם הבוגרים ויהפוך אותם לאזרחים פעילים התורמים ונתרמים גם יחד.

מטרות התכנית

  • חיבור לערכים חברתיים (מעורבות חברתית, סולידריות, יוזמה ופרו-אקטיביות, סובלנות וקבלת האחר, צמצום פערים חברתיים)
  • תהליך היכרות פנימי עם נטיות, יכולות, חסמים מיומנויות, שיסייעו בהתאמת מסלול השירות והתקן.
  • ביסוס תמונת עתיד חיובית כאזרחים פעילים במדינה.
  • חשיפת השירות הלאומי כחלופה משמעותית וחיובית למי שצה"ל בחר לפטור משירות צבאי והיכרות עם מסלוליה השונים.

אני רוצה לשמוע עוד!

דילוג לתוכן