זכויות כחייל משוחרר

לאחר סיום השירות, המתנדבים זכאים לזכויות כחייל משוחרר. אתם בטח שואלים את עצמכם מה זה אומר?

מענק
שחרור

גובה מענק השחרור נקבע בהתאם לאורך השירות. סכומי הזכאות נצברים ומחושבים על בסיס חודשי השירות. סכום המענק עומד על כ- 4,695 ש"ח עבור 12 חודשי שירות ו על כ-9,390 ש"ח עבור 24 חודשי שירות. סכום המענק מועבר ישירות לחשבונך האישי בבנק תוך 60 יום ממועד סיום השירות.

פיקדון
אישי

גובה הפיקדון האישי נקבע גם הוא בהתאם לאורך השירות. סכומי הזכאות נצברים ומחושבים על בסיס חודשי. בכדי לקבל את המענק יש לשרת 12 חודשי שירות מלאים לפחות. גובה הפיקדון עומד על כ- 6,801 ש"ח עבור 12 חודשי שירות ועל כ -13,603 ש"ח עבור 24 חודשי שירות מלאים. את כספי הפיקדון ניתן לממש תוך 5 שנים מיום סיום השרות למטרות הבאות: לימודים, הכשרה מקצועית, רכישת דירה, הקמת עסק ונישואין.

בחלוף 5 שנים ועד 7 שנים מסיום השרות ניתן לממש את כספי הפיקדון הנותרים ללא הגבלת מטרה. בתום 7 שנים מיום סיום שירותך, תתבטל זכאותך ותמחק יתרת פיקדונך. את הפיקדון ניתן לממש בסניפי "לאומי" או "פועלים" בלבד.

עבודה מועדפת
ועבודה נדרשת

מתנדב אשר סיים שנתיים של שירות לאומי, יכול לעבוד בעבודה מועדפת ולקבל מענק עבודה מועדפת ממתנדב המשרת 12 חודשי שירות מלאים, זכאי ל-1 נקודת זכות ממס הכנסה. שירות של 24 חודשים מזכה ב-2 נקודות זכות ממס הכנסה. הזיכוי מחושב החל מחודש לאחר תום השירות, במשך 36 החודשים הראשונים. ביטוח לאומי בגובה של 9,722 ש"ח עבור תקופה של מינימום שישה חודשים בעבודה בתחומים הבאים: תחנות דלק, אתרי בנייה, בתי מלון, חקלאות, מפעלי תעשייה ובתי מלאכה, סיעוד ועזרה למוגבלים. זכאות זו עומדת לזכות הבת בתקופה של עד שנתיים מתום השירות.

נקודות זכות
במס הכנסה

מתנדב המשרת 12 חודשי שירות מלאים, זכאי ל1 נקודת זכות ממס הכנסה. שירות של 24 חודשים מזכה ב-2 נקודות זכות ממס הכנסה. הזיכוי מחושב החל מחודש לאחר תום השירות, במשך 36 החודשים הראשונים.

דמי
אבטלה

מתנדב\ת אשר סיים\ה 24 חודשי שירות זכאי לתשלום דמי אבטלה, אם עבד שישה חודשים רצופים במהלך השנה הראשונה לאחר השירות.

החזר שכר
לימוד שנה א'

בני ובנות בוגרי שירות לאומי זכאיות להחזר שכר לימוד של השנה הראשונה, במכללות מסוימות בפריפריה. מתנדב\ת אשר שירת\ה במשך 24 חודשים זכאי להחזר מלא. מתנדב אשר שירת\ה 12 חודשים זכאי\ת להחזר של חצי מהסכום.

הקרן לסיוע נוסף

 נועדה לסייע לך במהלך 5 שנים מיום סיום שירותך במידה ותלמד במכינה קדם אקדמאית או במסלול הנדסאים\טכנאים.