ראשי » חופשה, מחלה וזכויות נוספות

חופשה, מחלה וזכויות נוספות

  • מתנדב/ת בשירות לאומי זכאי/ת ל 22 או ל 26 ימי חופשה בשנה בהתאם לכמות ימי השירות השבועיים שמבצע/ת (5 או 6 בהתאמה).
    במקרה שמתנדב/ת מסיים/ת את התנדבותו/ה לפני תום שנת ההתנדבות, על הגוף המפעיל לאפשר לו/ה לנצל את החלק היחסי של ימי החופשה שנצברו לרשותו/ה, בטרם עזיבתו/ה.
  • בנוסף, זכאי/ת המתנדב/ת ל 20 ימי מחלה לשנת השירות (בכפוף להצגת אישור מחלה מרופא/ה).
    במידה וחורג/ת המתנדב/ת מכמות ימי מחלה זו בשל בעיה רפואית, הוא/היא זכאי/ת לגשת לוועדה רפואית ברשות לשירות לאומי אזרחי, שביכולתה לאשר עד 90 ימי מחלה סה"כ במהלך שנת השירות, שימומנו על ידי הגוף המממן של התקן.
    מתנדב/ת בעל/ת בעיה רפואית כרונית רשאי/ת להציג אישור ביקור במרפאה, אשר ייחשב לו/ה כאישור מחלה.
  • הרשות לשירות לאומי הגדירה מספר סוגי מתנדבים הזכאים לזכויות נוספות – מתנדב/ת בודד/ה, נשוי/אה, לוקה בצליאק, ועוד. פרטי הזכאויות מפורטים בחוזר מנכ"ל רשות השירות, ויימסרו למפעיל לפי הצורך ע"י האגודה.
דילוג לתוכן