מה יוצא לי מזה?

שירות לאומי- שירות משמעותי – התנדבות לשירות לאומי מהווה צעד משמעותי בחייה וחיו של כל נערה ונער אשר מתנדבים למשימה חשובה זאת. המשמעות נוצרת מעצם העשייה ותורמת רבות לאותם נערות ונערים, אך אותה משמעות גם יוצאת החוצה, אל החברה הישראלית.
ההתנדבות לשירות לאומי מהווה תרומה לחברה הישראלית, תורמת לחוסן החברתי, מהווה הזדמנות לתרומה אישית של אותם נערות ונערים לסביבתם הקרובה והרחוקה, לחברה ואף למדינה כולה.
שירות משמעותי זה יוצר חברה בה פרטיה בונים אותה, מחזקים אותה ומהווים חלק בלתי נפרד ומשמעותי מחיינו כאן.
במהלך שנות ההתנדבות המתנדבות והמתנדבים מפתחים כישורים וכלים להמשך תעסוקתם, הם בונים כך את עתידם ומכאן בונים גם את עתיד טוב יותר לנו, כחברה.