ראשי » עבודה לימודים והכשרות במהלך השירות

עבודה לימודים והכשרות במהלך השירות

  • לפי תקנות הביטוח הלאומי, מתנדב/ת שירות לאומי לא ת/יעבוד ולא ת/ילמד לימודים סדירים אלא באישור הרשות לשירות לאומי אזרחי בהתחשב במצבו/ה הכלכלי- חברתי של המתנדב/ת. במידה ומתנדב/ת מעוניין/ת ללמוד לימודים סדירים או לעבוד במהלך השירות והוא/היא אכן עומד/ת בתנאים עליו/ה להגיש בקשה בכתב דרך הרכז/ת.
  • בנוסף, על המתנדב/ת להגיע להכשרות ולפעילויות חובה נוספות מטעם האגודה או מטעם רשות השירות במהלך שירותו/ה.
    האגודה להתנדבות תערוך מספר הכשרות בשנה למתנדבי/ות השירות. על פי נהלי הרשות לשירות לאומי אזרחי, על המפעיל חובה לשחרר את המתנדב/ת לפחות לארבעה ימים כאלו בשנה.
  • יצוין כי ימי הכשרה טרום תחילת השירות ייחשבו למתנדב/ת כימי שירות, ועל המפעיל יהיה לאפשר לו/ה לקבל ימי חופש תמורתם במהלך השנה.
דילוג לתוכן