ראשי » קבלת מתנדב לשירות

קבלת מתנדב לשירות

מפעיל שמעוניין לקבל מועמד/ת לשירות, ייעדכן את רכז/ת האגודה סמוך להחלטה לקבל את המועמד/ת. אישור סופי למועמד/ת יינתן רק על ידי רכז/ת האגודה, לאחר שיוודא את מכלול התנאים הנדרשים לאישור שירות המתנדב/ת (אישור התקן על ידי הרשות לשירות לאומי אזרחי, התאמה לתקן, מצב רפואי, מימון התקן ועוד).

הודעה סופית על קבלת המתנדב/ת לשירות תצא למפעיל על ידי האגודה או על ידי רכז/ת האגודה.

יודגש כי אין להפנות מתנדב/ת לשירות בפועל ללא אישור רכז/ת האגודה לכך. הדבר עלול לגרום לשירות ללא ביטוח ולפגיעה בזכויות המתנדב/ת.

על המפעיל לוודא כי קיימת הגדרת תפקיד ברורה למתנדב/ת ומבוצע תיאום ציפיות לקראת התחלת השירות.

דילוג לתוכן