ראשי » שאלות בנושא נוכחות

שאלות בנושא נוכחות

 • כמה זמן צריך לשרת?

  כדי לקבל את זכויותיך ולהיות מדווחת לקרן להכוונת חיילים משוחררים עלייך לשרת לפחות שנה מלאה (365 יום). ניתן לשרת עד שנתיים (730 יום). אם שירתת פחות משנה, לא תקבלי כלל זכויות על שירותך. אם שירתת בין שנה לשנתיים, תקבלי זכויות באופן יחסי לתקופת שירותך. אם שירתת שנתיים מלאות ישנן זכויות נוספות שתהיי זכאית להן כגון עבודה מועדפת, מימון שנת לימודים בפריפריה, מלגות שונות ועוד

 • אם הפסקתי שירות וחזרתי, האם השירות ייספר לי?

  חוק השירות מגדיר כי, המבקש להתנדב יתחייב לשרת תקופה רצופה שלא תפחת מ12 חודשים. במידה והפסקת את השירות מכל סיבה שהיא, על מנת לחזור שוב לשירות על משך ההפסקה להיות עד 30 יום לכל שנת שירות. על הפסקה זו אין צורך לקבל אישור של רשות השירות הלאומי. במקרה בו צברת פערים מעל 30 ימים לשנת שירות, עליך לפנות מידית לרכזת האגודה על מנת שתגיש בקשה לוועדה ברשות לשירות לאומי, לאישור המשך שירותך למרות הפער ברציפות השירות. בסמכות הוועדה להחליט כי במקרים חריגים תאושר החריגה ברצף (עד תקרה של 60 ימי הפסקה לכל שנת שירות), או לחלופין לבטל את תקופת השירות הקודמת של המתנדבת.
  חשוב לציין כי בין שנת השירות הראשונה והשנייה ניתן לעשות הפסקה בלי הגבלה, והאמור מתייחס רק להפסקות במהלך שנת שירות.

 • האם אני זכאית לימי חופש במהלך שנת השירות?

  כל מתנדבת זכאית לימי חופשה, בנוסף על חופשות בחגים אשר הם ימי שבתון. אם את משרתת חמישה ימים בשבוע, תהיי זכאית ל22 ימי חופשה בשנה, ואם את משרתת ששה ימים בשבוע, תהיי זכאית ל26 ימי חופשה בשנה. ימי הכשרה טרום שירות בהם השתתפת לפני תחילת השירות יתווספו למכסת ימי החופש להן את זכאית. ימי החופשה נצברים לזכותך מדי חודש, עם התקדמות השירות. לכן לא ניתן לקחת, למשל, חופשה של 10 ימים בחודש הראשון לשירות, אלא של יומיים לכל היותר. מתנדבות אשר מקום השירות שלהן סגור בקיץ, נדרשות לשמור את ימי החופשה שלהן כדי לנצלם בזמן זה, ויהיו זכאיות לחצי יום חופש על חשבון המפעיל וחצי על חשבונן. במידה ונעדרת מן השירות מעבר לימי החופש להם את זכאית, עלייך להשלימם לאחר השירות, בתיאום עם המפעיל והרכזת. במידה ולא השלמת את הימים עד לחודש ימים מסיום שירותך – הימים יקוזזו מתקופת שירותך, ותקופת השירות כולה עלולה להימחק על ידי רשות השירות הלאומי. אין אפשרות לצבור ימי חופשה משנה לשנה. מומלץ כי תתייעצי עם הרכזת שלך עם תחילת השירות, כדי לנצל באופן מיטבי את מכסת ימי החופש העומדת לרשותך.

 • ומה לגבי חגים?

  כאמור, מתנדבת זכאית להיעדר משירות בחגים ומועדים שהם ימי שבתון, על פי הלוח המפורסם ע"י רשות השירות מדי שנה (קישור ללוח למתנדבות יהודיות לשנת תשפ"ג).בערבי חג וימי חול המועד המתנדבים נדרשים לשרת חצי משעות השירות היומיות. במידה ולקחו חופש ביום זה, ירד להן חצי יום מימי החופש השנתיים. מתנדבות שאינן יהודיות יוכלו לבחור בלוח חופשות ע"פ דתן.

 • כמה שעות צריך לשרת כל יום?

  ככלל יש לשרת 40 שעות בשבוע, שמתחלקות על פני 5 או 6 ימים, לפי הגדרת התקן בו בחרת. עם זאת, אם שירתת ביום מסוים שעות עודפות, תוכלי להשתמש בהן באותו החודש, להשלמת שעות ביום בו יצאת מוקדם. שימי לב – לא ניתן להשתמש בשעות עודפות לצורך כיסוי יום חופש מלא, אלא רק יום בו החסרת מספר שעות. מתנדבים מסויימים זכאים לעבוד שעות מופחתות, ובכל מקרה לא פחות מ30 שעות שבועיות. חל איסור לשרת מעבר ל-12 שעות שירות ביום, וכן לאחר השעה 22:00. במידה והתבקשת לשרת בשעות לילה, עליך לפנות לרכזת לקבל אישור להחרגה זו.

 • איך אני מדווחת על השעות ששירתתי?

  עליך להזין שעת כניסה ויציאה מידי יום בזמן אמת, באפליקציה או באתר האגודה להתנדבות. במידה ולא הגעת לשירות, (לאחר תיאום עם המפעיל והרכז) יש להזין את סיבת ההיעדרות. נציין כי רישום הנוכחות מהווה תשתית לצבירת זכויותיך ומילויו בצורה מדויקת ובמועד הוא הכרחי. חוסר ברישומי הנוכחות או אי מילויים כנדרש, עשוי להביא לכך שלא תוכר תקופת השירות. בסיום החודש עליך לאשר את הדוח, ולא יאוחר מהיום ה-3 לחודש העוקב. לנוחותך סיכום מצב נוכחות שלך מוצג בכל עת באפליקציה >דוחות נוכחות> סיכום. ובאתר>הפרופיל שלי> דוחות נוכחות. החישוב מבוצע על פי סך הימים העומדים לזכותך פחות הימים או השעות שניצלת. באפליקציה ניתן גם לראות את סכום דמי הכיס שהועבר מדי חודש, ולבצע פעולות נוספות.

 • יש ימי הכשרות במהלך השנה?

  בהחלט. אנו באגודה להתנדבות רואים חשיבות בהתמקצעות המתנדבות ובמילוי המצברים שלהן לאורך כל השנה. על כן תוזמני מעת לעת להכשרות מקומיות או ארציות ומחובתך לקחת בהן חלק בהשתתפות פעילה.

 • ואם אני רוצה לעבור לתקן אחר במהלך השנה?

  הדבר אפשרי, אך כדי שלא ייפגעו זכויותייך – חשוב לזכור את הכלל הבא: מתנדבת לא תעזוב מקום שירות עד אשר תמצא מקום שירות חלופי, אלא אם כן נדרשה לעשות זאת ע"י המפעיל. היעדרות משירות בגין מעבר בין מקומות שירות אינה חלק מההיעדרות מאושרת לעניין רציפות השירות, כגון חופשה, מחלה, חג וכיו"ב. כלומר אם תעזבי מקום שירות מבלי לעבור ישירות למקום שירות אחר, את עלולה לאבד חלק מזכויותייך. כלל זה תקף הן במעבר בין תקנים בתוך האגודה והן בעת מעבר לתקן המנוהל ע"י גוף מוכר אחר. בנוסף, כלל חדש שצפוי להכנס לתוקף בתחילת תשפ"ד צפוי להגביל את כמות המעברים במהלך השנה, וכן ניתן יהיה לעבור רק ב1 לחודש. בעקבות זאת, מומלץ להתייעץ עם הרכזת, אשר תבדוק את מצב ימי החופשה שלך ותנחה אותך איך לפעול, כדי שיישמרו זכויותייך.

 • מה קורה אם אני חולה, חלילה?

  את זכאית ל 20 ימי מחלה קלנדריים בכל שנת שירות. ימי המחלה נספרים רק במידה ושלחת לנו אישור רפואי חתום על ידי רופא, עד ה10 לחודש העוקב. במידה ולא קיבלנו אישור רפואי, יום זה ייחשב כיום חופש. אם צברת ימי מחלה מעבר למכסת 20 הימים המותרים לשנת שירות, תוכלי לפנות לרכזת האגודה לצורך הגשת בקשה לאישור ימי המחלה נוספים שלקחת, בוועדה רפואית של רשות השירות הלאומי אזרחי. לוועדה יש סמכות לאשר עד 90 ימים סה"כ. מתנדבת אשר צברה למעלה מ90 ימי מחלה בשנה – הימים שמעל ל90 הימים המאושרים יירדו ממכסת ימי החופש שלה.

 • האם מותר לעבוד או ללמוד במהלך השירות?

  לפי תקנות הביטוח הלאומי, מתנדבת שירות לאומי לא תעבוד ולא תלמד לימודים סדירים אלא באישור הגוף המפעיל בהתחשב במצבה הכלכלי- חברתי של המתנדבת. במידה ואת מעוניינת ללמוד לימודים סדירים או לעבוד במהלך השירות, עליך להגיש בקשה בכתב דרך הרכזת.

 • יש זכויות נוספות שמגיעות לי?

  זכאויות נוספות – בהתאם לנהלי רשות השירות הלאומי אזרחי, למתנדבים מסויימים מגיעות זכויות נוספות, כגון תוספת בדמי הכיס, חופשות מוגדלות ועוד. נכון להיום הזכאויות ניתנות לאוכלוסיות אלו: לוקים בצליאק, מתנדבים בודדים (הורים בחו"ל / יתומים משני הורים), מתנדבים נשואים, מתנדבים שהם ספורטאים או מוזיקאים מצטיינים, ומתנדבים בעלי רקע סוציאלי או רפואי מיוחד. כדי לקבל זכויות על המתנדבת להעביר לאגודה מסמכים שונים, בהתאם לנהלי הרשות. למידע נוסף לחצו כאן.

 • אם מקום השירות סגור (למשל בחופש הגדול) מה אני מדווחת?

  כאשר מקום השירות סגור או פועל במתכונת מקוצרת (למשל בחופשים שאינם חגים – כגון חנוכה, או החופש הגדול) עלייך לדווח "מוסד סגור", וירד לך חצי מזמן ההיעדרות – אם לא הגעת כלל לשירות ירד חצי יום חופש ולא יום חופש מלא. אם הגעת חלקית – ירד חצי מזמן ההיעדרות . למשל אם שירתת שעתיים – ירדו ממכסת ימי החופש שלך 3 שעות (נעדרת 6 שעות – חצי מזה על חשבון המפעיל וחצי על חשבונך).
  חשוב – חול המועד וערבי חג מוגדרים אוטומטית במערכת כחצי יום ועל כן לא ניתן לדווח בהם "מוסד סגור". אם עבדת בהם, עלייך לדווח נוכחות כרגיל – בכניסה ויציאה.

 • נגמרו לי ימי החופש אבל המפעיל אומר שהוא מוכן לאשר לי יום חופש נוסף. האם זה מותר?

  לא. לפי נהלי הרשות, לכל מקומות השירות יש אותם כללים וכמו שמקום שירות לא יכול להוסיף על דמי הכיס שאת מקבלת, כך גם לא בסמכותו לאפשר לך יותר ימי חופש מהמכסה שהוגדרה ברשות.

 • אחותי מתחתנת/אני צמה בעשרה בטבת/סבתי נפטרה/יש שביתה במקום השירות שלי… באילו מקרים אני זכאית להיעדר שלא על חשבוני?

  הכנו לך טבלה של מקרים בהם את זכאית ליום חופש או שעות היעדרות בנוסף על ימי השבתון הקבועים ומכסת ימי החופשה (בהמשך העמוד).

 • המפעיל שלי מעוניין שאעשה משמרת לילה. האם זה מותר?

  הפעלת מתנדבי שירות לאומי מותרת עד השעה 22:00, מלבד במקומות שקיבלו היתר מיוחד מרשות השירות הלאומי להפעיל מתנדבים בשעות הלילה. אם מקום השירות שלך נמנה על גופים אלו – מותר יהיה לך לשרת בשעות אלו.

 • אני גרה בדירת שירות ולוקח לי זמן להגיע לשירות ביום ראשון או אחרי חג.יש התחשבות בכך?

  כן. מתנדבת שמתגוררת מחוץ לביתה, זכאית לדווח כאשר היא חוזרת לשירות בימי ראשון ולאחר חגים שעה אחת של "אחרי שבתון – שעת נסיעה". זכות זו עומדת על שעה אחת ואינה תלויה במרחק או בזמן הנסיעה מביתה של המתנדבת למקום השירות. במקרה בו המתנדבת שהתה במקום השירות במהלך החג או השבת היא כמובן לא זכאית לדווח שעת נסיעה ביום ראשון.

 • האם אקבל משכורת בתקופת השירות שלי?

  מכיוון שאת מתנדבת ולא עובדת, כמובן שלא תקבלי משכורת, אך תקבלי מדי חודש דמי כיס. מדובר בסכום אחיד שנקבע ע"י רשות השירות הלאומי ונע בין 850 ל1200 ₪, תלוי בסוג התקן בו את משרתת. דמי הכיס ניתנים רק למי שחתמה על דו"ח הנוכחות שלה, ומועברים מדי חודש עד ה10 בו. אם יש לך קשיים כלכליים וסכום זה לא מספיק לך, חשוב שתדעי שיש לנו מגוון כלים לסייע, פני לרכזת שלך!

ימי העדרות מיוחדים

סיבה
משך ההיעדרות (ימים)
הסבר
שירות ביום שאינו יום שירות (שישי, שבת, חג)
יום תמורת יום
מתנדב/ת ששירת/ה ביום שאינו/ה אמור/ה לשרת זכאי/ת ליום חופשה תמורתו. למשל מתנדב/ת בפנימייה שנשאר/ה לשישי שבת זכאי/ת לשני ימי חופשה תמורתם. בימי החופשה הללו יש לדווח "במקום שבתון" ולא "חופש" באפליקציית הנוכחות
הכשרות טרום שירות
יום תמורת יום
מתנדב/ת שעבר/ה הכשרה טרם תחילת השירות זכאי/ת ליום חופשה תמורת כל יום הכשרה. למשל מתנדב/ת בבית ספר שעבר/ה הכשרת טרום שירות 3 ימים באוגוסט, זכאי/ת לשלושה ימי חופשה תמורתם. הזכאות מתעדכנת אוטומטית במערכת ונכנסת למאגר ימי החופשה העומד לזכות המתנדב/ת.
אבל (אב, אם, בן, בת, אח, אחות, בעל, אישה)
8 ימים קלנדריים
מתנדב/ת שנפטר קרוב משפחתו/ה מדרגה ראשונה (כמפורט), זכאי/ת להיעדרות של 8 ימים קלנדריים.
אבל (סבא, סבתא)
3 ימים
מתנדב/ת שנפטר/ה סבה או סבתה, זכאי/ת להיעדרות ביום הלוויה, ועוד יומיים במהלך השבעה.
אזכרה (קרוב מדרגה ראשונה)
1 ימים
מתנדב/ת זכאי/ת להיעדר ביום אזכרה של קרוב משפחתו/ה מדרגה ראשונה.
פסיכומטרי
1 ימים בשנה ראשונה, 3 ימים בשנה השנייה
מתנדב/ת זכאי/ת להיעדר בשל בחינה פסיכומטרית מיום שירות אחד (בשנה הראשונה לשירות) ול3 ימי שירות (בשנה השנייה לשירות).
תשעה באב (לצמים בלבד)
1 ימים
מתנדב/ת זכאי/ת להיעדר ביום תשעה באב מהשירות ובתנאי שהודיע/ה למפעיל מראש ובכתב על כוונה לצום.
צומות אחרים (לצמים בלבד)
שעתיים ליום
מתנדב/ת זכאי/ת להיעדר עד שעתיים מיום שירות שהוא צום, ובתנאי שהודיע/ה למפעיל מראש ובכתב על כוונה לצום.
לידה
14 ימים
מתנדבת זכאית להיעדר משירות 14 יום לאחר המועד בו ילדה, וכן לנצל ימי חופשה או מחלה לפי מצבה גם לאחר מכן. במידה ונדרש, תהיה זכאית לגשת לוועדה רפואית גם אם תחרוג מ20 ימי המחלה המגיעים לה. כמו כן היא זכאית להיעדר עד 60 ימים במידה ותשלים אותם לאחר השירות.
מזג אוויר חריג או שביתה הגורמים לחסימת דרכים או סגירת מקום שירות
לפי משך הסגירה
מתנדב/ת זכאי/ת להיעדר כאשר יש שביתה או נסיבות שאינן מאפשרות להגיע למקום השירות (שלג, שביתה בתחבורה ציבורית וכיוב) במידה וניתן להגיע באיחור, יש להגיע וייחשב כאילו הגיע/ה בזמן. במקרה של שביתה במקום השירות, המתנדב/ת יעדר/תיעדר רק במידה והמפעיל הורה לא להגיע למקום השירות.
נישואין (של המתנדב/ת)
9 ימים
מתנדב/ת זכאי/ת להיעדר בשל חתונתה 9 ימים קלנדריים ברצף, כולל יום הנישואין.
שמחה משפחתית
0 ימים
מתנדב/ת רשאי/ת להיעדר על חשבונו/ה, לשם השתתפות בשמחה משפחתית (חתונה, בר/בת מצווה, ברית/זבד הבת) של קרוב מדרגה ראשונה. משמעות הזכאות היא רק שעל המפעיל לאפשר למתנדב/ת לקחת חופש לצורך כך, אך החופש יירד ממכסת ימי החופשה השנתית של המתנדב/ת
מתנדב/ת בודד/ה
7 או 15 ימים
מתנדב/ת שהוגדר/ה "מתנדב/ת בודד/ה" והוריו/ה אינם מתגוררים בארץ זכאי/ת לחופשה מיוחדת בת 15 יום. מתנדב/ת שרק הורה אחד שלו/ה אינו מתגורר בארץ זכאי/ת ל7 ימי חופשה מיוחדת.
מתנדב/ת נפגע/ת פעולות איבה (או בן משפחה)
7 עד 67 ימים
מתנדב/ת שהוא/היא או בן משפחתו/ה (הורים, הורי הורים, אחים, ילדים, בני זוג) הוגדרו במהלך השירות "נפגע פעולות איבה" זכאי/ת לחופשה מיוחדת בת 7 ימים. חופשה זו ניתנת להארכה עד 60 ימים נוספים, בכפוף לאישור הרשות.
מתנדב/ת שמוגדר/ת בן/בת משפחה של חלל מערכות ישראל או פעולות איבה
1 ימים
מתנדב/ת שבן משפחתו/ה (הורים, הורי הורים, אחים, ילדים, בני זוג) נפל במערכות ישראל או בפעולות איבה זכאי/ת להיעדר מהשירות ביום הזיכרון, בנוסף ליום האזכרה השנתי.
התרעת עזיבה
14 ימים
מתנדב/ת שמקום השירות הפסיק את שירותו/ה זכאי/ת ל14 יום חופשה לצורך חיפוש מקום שירות חלופי. זכות זו אינה ניתנת למתנדב/ת שהפסק שירותו/ה בשל התנהגות שאינה הולמת.
חיפוש מקום שירות (בשנה הראשונה לשירות)
3 ימים
מתנדב/ת רשאי/ת להיעדר עד 3 ימי שירות בשנת השירות הראשונה לצורך חיפוש מקום שירות לשנה השנייה.
חיפוש מקום לימודים (בשנה השנייה לשירות)
2 ימים
מתנדב/ת רשאי/ת להיעדר עד 2 ימי שירות בשנת השירות השנייה לצורך חיפוש מקום לימודים לשנה הבאה.
חג הסיגד
0.5 ימים
מתנדב/ת רשאי/ת להיעדר במידה וחוגג/ת את הסיגד. חצי יום יהיה על חשבון המפעיל וחצי יום ממכסת ימי החופשה שלו/שלה.
חופשה מיוחדת
עד 14 ימים
מתנדב/ת עם נסיבות מיוחדות רשאי/ת להגיש (באמצעות הרכז/ת) בקשה לאישור מיוחד של חופשה, למנכ"ל רשות השירות.