ראשי » הפסקה וסיום שירות

הפסקה וסיום שירות

במידה והמפעיל בוחר להפסיק את שירות המתנדב/ת (שלא ביוזמת המתנדב/ת) בגין חוסר התאמה או אי שביעות רצון, עליו להודיע על כך בכתב לרכז/ת ולמתנדב/ת לפחות 14 יום מראש, למעט במקרים של התנהגות חריגה מצד המתנדב/ת ולאחר אישור האגודה. מתנדב/ת שרואה עצמו/ה נפגע/ת מההחלטה רשאי/ת להשיג עליה בפני הגוף המפעיל והאגודה. במהלך 14 ימי התרעת העזיבה- הגוף המפעיל יאפשר למתנדב/ת לחפש מקום שירות חלופי במסגרת היעדרות מאושרת ככל שנצרך.

במידה והמתנדב/ת סיים/ה את שירותו/ה אך עדיין חייב/ת ימי שירות למפעיל (במקרים בהם לקח/ה ימי חופשה מעבר למה שזכאי/ת), רשאי הגוף המפעיל לאפשר למתנדב/ת להשלים הימים החסרים בכדי למנוע פגיעה בזכויות המתנדב/ת לשירות. במידה והמפעיל לא מעוניין בהשלמת הימים על ידי המתנדב/ת, תזכה האגודה את המפעיל בגין ימי השירות שלא בוצעו.

דילוג לתוכן