'האגודה להתנדבות', עמותה ללא כוונות רווח, חרטה על דגלה להשפיע על החוסן האזרחי במדינה ישראל, באמצעות תכניות חברתיות ארוכות טווח. האגודה מאמינה כי לנהל התנדבות זו מומחיות ולפיכך פיתחנו מודלים מקצועיים לניהול ההתנדבות שבבסיסם "משולש ההתנדבות" – שילוב בין רצונות המתנדב, יכולות המתנדב, וצרכי מקום ההשמה, יובילו להתנדבות משמעותית. רכז/ת האגודה היא הדמות המשמעותית עבורך כמפעיל מול האגודה. הרכז/ת ת/יהיה בקשר רציף מולך ומול המתנדבים/ות, בביקורים ובשיחות, על מנת לוודא שההתנדבות תתבצע על הצד הטוב ביותר.